ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

 
ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ

Με επιμέλεια και σωστό εξοπλισμό επυτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για εμάς και το τόπο μας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ

Διαμόρφωση-εξομάλυνση ακτής

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαμόρφωση, βελτίωση, ανασχεδιασμός ακτών και μεταφορά αδρανών υλικών

Ikos Resorts, Νέα Μουδανιά

Πρωτοπόροι σε κάθε εργασία

Είμαστε πρωτοπόροι σε εργασίες καθαριότητας, διαμόρφωσης ακτών, περιποίησης πρασίνου, υπηρεσίες αποχιονισμού στον Νομό Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Οι οδικές μεταφορές μας, εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.

TOP
Προβολή ΕΠΕνΕΚ