ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ

Με επιμέλεια και σωστό εξοπλισμό επυτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για εμάς και το τόπο μας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ

Ακτές

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαμόρφωση, βελτίωση, ανασχεδιασμός ακτών και μεταφορά αδρανών υλικών

Ikos Resorts, Νέα Μουδανιά
Μάρτιος 2017

Πρωτοπόροι σε κάθε εργασία

Είμαστε πρωτοπόροι σε εργασίες καθαριότητας, διαμόρφωσης ακτών, περιποίησης πρασίνου, υπηρεσίες αποχιονισμού στον Νομό Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Οι οδικές μεταφορές μας, εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.

TOP