ΚΑΛΥΨΗ

Ολόκληρος ο Νομός Χαλκιδικής, η περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και όμοροι Νομοί καλύπτονται από τις υπηρεσίες μας. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, καλύπτουμε όλη την επικράτεια.

TOP