ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Αποχιονιστικά μηχανήματα

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ

Η ''Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε'' δραστηριοποιείται και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποχιονισμού και αποπαγοποίησης του οδικού δικτύου μέσα από έναν στόλο:

 • Ένδεκα (11) ιδιόκτητων εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου τα οποία φέρουν λεπίδα αποχιονισμού και αλατιέρα
 • Μηχανημάτων έργου για την φόρτωση άλατος
 • Φορτηγών ΙΧ και ΔΧ για την μεταφορά άλατος 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η ''Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε'' με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου διαθέτει το επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα:

 • Χλοοκοπτικές μηχανές
 • Χορτοκοπτικά μηχανήματα έργου
 • Κλαδευτικά μηχανήματα
 • Χειροκίνητα χλοοκοπτικά
 • Φυσητήρες-αναρροφητήρες
για να ανταπεξέλθει σε κάθε έργο φροντίδας, συντήρησης και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου. 

Καθαρισμός πρασίνου
Καθαρισμός και διαμόρφωση ακτών

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ

Η ''Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε'' αναλαμβάνει και υλοποιεί έργα αναβάθμισης ακτών μέσα απο μια σειρά επεμβάσεων που αφορούν την καθαριότητα, την διαμόρφωση, επέκταση και ανάπλαση της ακτής. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα μηχανημάτων έργου:

 • Ακτοκαθαριστές
 • Διαμορφωτή γαιών
 • Φορτωτή
 • Εκσκαφέα-φορτωτή
 • Ελκυστήρα με παρελκόμενο λέιζερ
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ''Αφοί Διαμαντόγλου Ο.Ε'' παρέχει ένα μεγάλο φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας που περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες καθαριότητας οδών με αυτοκινούμενα σάρωθρα
 • Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
 • Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης υλικών συσκευασίας
 • Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες καθαριότητας επαγγελματικών χώρων
 • Υπηρεσίες απολύμανσης
 • Υπηρεσίες άντλησης υδάτων
Με το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και τα κατάλληλα μέσα η ''Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε'' έχει την λύση για κάθε ανάγκη. 

Καθαρισμός πρασίνου - Απιψιλώσεις
Χωματουργικές εργασίες- Διαμόρφωση ακτής

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ''Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε'' επεκτείνοντας την δραστηριότητά της στον τομέα των χωματουργικών εργασιών αναλαμβάνει:

 • Εκσκαφές
 • Διαμορφώσεις
 • Επιχωματώσεις
 • Μπαζώματα
 • Κατεδαφίσεις
και κάθε άλλη χωματουργική εργασία.

Η γκάμα των μηχανημάτων έργου της εταιρείας:
 • Διαμορφωτής γαιών
 • Φορτωτής ελαστιχοφόρος
 • Τσάπα
 • Εκσκαφέας-φορτωτής
 • Διαβολάκι
 • Οδοστρωτήρας
σε συνδυασμό με τον στόλο των φορτηγών και ελκυστήρων καθώς και την διάθεση πλατφόρμας μεταφοράς βαρέων οχημάτων, εξασφαλίζουν την δυνατότητα της εταιρείας να αναλάβει και να εκτελέσει έργα ανά την επικράτεια άμεσα και υπεύθυνα.

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο νεότερος τομέας ενασχόλησης της ''Αφοι Διαμαντόγλου Ο.Ε'' είναι οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Με στόλο από σύγχρονους αντιρρυπαντικούς ελκυστήρες με επικαθείμενα ανταποκρινόμενα στην απαίτηση κάθε πελάτη, δεσμευόμαστε για υπηρεσίες μεταφοράς υψηλού επιπέδου, αυστηρού χρονοδιαγράμματος και εγγυημένης ποιότητας.

Οδικές μεταφορές - Πλατφόρμα μεταφοράς
TOP
Προβολή ΕΠΕνΕΚ